Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr Festri, Llanfynydd. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llanfynydd a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bum mlynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llanfyndd:

2018/2019

Cadeirydd/Chair:

Cllr. Mrs Sarah Thomas
Brynawelon, Llanfynydd SA32 7TG
01558 668459

Is-Cadeirydd/Vice-Chair:

Cllr Mrs Mairwen Rees.
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7UH
01558 668349

Cynghorydd/Councillors

Cyngor Cymuned
Llanfynydd

Cllr Mr David. W.R. Jones
6 Heol Newydd , Llanfynydd SA32 7TQ
07748 940484

Cllr Meirion Jones
Pantyrefail , Llanfynydd SA32 7UE
01558 668411

Cllr Mrs Claire Papworth
Sannan Mill, Llanfynydd SA32 7TQ
01558 668184

Cllr Lee Strudwick
Min -yr -Afon , Llanfynydd. SA32 7TG
01558 668955

Cllr Mr Brian Thomas.
Glansannan Isaf , Dryslwyn , SA328SJ
01558 668281

Cllr. Mr Dylan Thomas.
Penybanc , Abergorlech . SA32 7TA
01558 685375

 

Council Officers

County Councillor: Mr Mansel Charles
Sarn Gelli, Llanegwad , Nantgaredig SA32 7NL 01558 668823

Clerc/Clerk:  Gaynor Davies.
Glynteg, Felindre, Dryslwyn. SA32 8RJ
01558 669099 clercllanfynydd@btinternet.com

Cofnodion

 

2018

Llanfynydd Annual-meeting agenda 2018

Agenda / Correspondence / January

Agenda / Correspondence / February 2018

Agenda /Correspondence / March-2018

Agenda / Correspondence  April

 

2017

January-2017

Agenda / Correspondance / February 2017

Agenda / Correspondance / March 2017

Agenda / April 2017 / May-2017

Agenda Correspondance / June 2017

AGM

Agenda / Correspondance / July 2017

Correspondance / September 2017

Agenda / Correspondance October 2017

November 2017

Agenda / Correspondence / December-2017

2016

January 2016

Agenda / February-2016-minutes / Correspondance

March 2016

Agenda/  April 2016 / Correspondance

Agenda Annual Meeting Agenda May 2016  / May 2016

Agenda / Correspondence

Correspondence / Agenda /July 2016

Agenda September  September 2016

Bullet  points from June, July, August and September 2016 minutes

Correspondence October / October 2016

Agenda / Correspondence November 2016

Agenda / Correspondence /  December 2016

2015

Agenda / January 2015 /Correspondance

Agenda /March 2015 Correspondence

Open Meeting -13th April

April 2015

Agenda/ May 2015 / Correspondance

2015 May AGM minutes

Agenda July 2015 / Correspondance

Co-option-advert

Agenda / September 2015/  Correspondance

Agenda /  November 2015 / Correspondance

 

2014

March-2014

April 2014

May 2014

June-Agenda June-2014

JULY-2014 / Correspondance July-minutes

AUG-2014

September-Agenda / September 2014

October-AgendaOctober 2014

November 2014

Agenda-Dec / Correspondance-Dec /  December-Minutes-2014

2013

February-2013

March-2013

April-2013

July-2013-0nwards

December-2013-onwards

vacancy-for-Clerk