Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr Festri, Llanfynydd. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llanfynydd a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bum mlynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llanfyndd:

2018/2019

Cadeirydd/Chair:

Cllr. Mrs Sarah Thomas
Brynawelon, Llanfynydd SA32 7TG
01558 668459

Is-Cadeirydd/Vice-Chair:

Cllr Mrs Mairwen Rees.
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7UH
01558 668349

Cynghorydd/Councillors

Cyngor Cymuned
Llanfynydd

Cllr Mr David. W.R. Jones
6 Heol Newydd , Llanfynydd SA32 7TQ
07748 940484

Cllr Meirion Jones
Pantyrefail , Llanfynydd SA32 7UE
01558 668411

Cllr Mrs Claire Papworth
Sannan Mill, Llanfynydd SA32 7TQ
01558 668184

Cllr Lee Strudwick
Min -yr -Afon , Llanfynydd. SA32 7TG
01558 668955

Cllr Mr Brian Thomas.
Glansannan Isaf , Dryslwyn , SA328SJ
01558 668281

Cllr. Mr Dylan Thomas.
Penybanc , Abergorlech . SA32 7TA
01558 685375

 

Council Officers

County Councillor: Mr Mansel Charles
Sarn Gelli, Llanegwad , Nantgaredig SA32 7NL 01558 668823

Clerc/Clerk:  Gaynor Davies.
Glynteg, Felindre, Dryslwyn. SA32 8RJ
01558 669099 clercllanfynydd@btinternet.com

Cofnodion