Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr Festri, Llanfynydd. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llanfynydd a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bum mlynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llanfyndd:

Cadeirydd/Chair:

Cllr. Mrs Sarah Thomas
Brynawelon, Llanfynydd SA32 7TG
01558 668459

Is-Cadeirydd/Vice-Chair:

Cllr Mrs Mairwen Rees.
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7UH
01558 668349

Cynghorydd/Councillors

Cyngor Cymuned
Llanfynydd

Community Council
Aelodau / Members

Mr Dylan Thomas,
Penybanc, Abergorlech , Carmarthen SA32 7TA
01558 685375

Mr David Jones,
6 Heol Newydd , Llanfynydd. Carmarthen SA32 7TQ
07748 940484

Mrs Claire Papworth .
Sannan Mill. Llanfynydd. Carmarthen . SA32 7TQ
01558 668184

Mr Tomos Muxworthy.
Gwynfryn, Llanfynydd , Carmarthen . SA32 7TG
01558 615005

Mrs Sarah Thomas, ,
Brynawelon, Llanfynydd Carmarthen SA32 7TG
01558 668459

Mr Meirion Jones
Pantyrefail, Llanfynydd, Carmarthen .SA32 7UE
01558 668411

Mrs Mairwen Rees,
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo . SA19 7UH
01558 668349

Mr Brian Thomas.
Glansannan, Isaf , Dryslwyn . Carmarthen SA32 8SL
01558 668281

 

Council Officers

County Councillor: Mr Mansel Charles
Sarn Gelli, Llanegwad , Nantgaredig SA32 7NL 01558 668823

Clerc/Clerk:  Gaynor Davies.
Glynteg, Felindre, Dryslwyn. SA32 8RJ
01558 669099 clercllanfynydd@btinternet.com

Cofnodion

2020

Agenda Rhagfyr 2020 /Cofnodion Rhagfyr 2020

Agenda Tachwedd  / Cofnodion Tachwedd 2020

Dyddiad archwilio

Agenda cyfarfod blynyddol Llanfynydd / Cofnodion AGM 2020

Agenda Hydref  2020 / Cofnodion Hydref 2020

Agenda Medi / Cofnodion Medi 2020

Agenda Awst 2020 / Cofnodion Awst 2020 

Cofnodion Gorffennaf 2020 /Gwybodaeth am y cyfarfod ym mis Gorffennaf

Cofnodion Mawrth 2020

Cofnodion Chwefror 2020 / Agenda Chwefror /  Gohebiaeth Chwefror

Cofnodion Ionawr 2020 / Agenda Ionawr /  Gohebiaeth Ionawr

2019

Cofnodion Rhagfyr  / Agenda Rhagfyr / Gohebiaeth Rhagfyr 

Cofnodion Tachwedd  /  Agenda TachweddGohebiaeth Tachwedd 

Cofnodion Hydref  / Agenda Hydref / Gohebiaeth Hydref

 Agenda Medi / Gohebiaeth Medi / Cofnodion Medi

Cofnodion Gorffennaf

Agenda Mehefin  / Gohebiaeth Mehefin / Cyfrifon Blynyddol.

Agenda cyfarfod blynyddol 2019 / Cofnodion cyfarfod blynyddol Mai 2018

Agenda Mai / Gohebiaeth Mai

Agenda Ebrill / Cofnodion Ebrill

Agenda Mawrth / Gohebiaeth Mawrth Cofnodion Mawrth

Agenda Chwefror / Gohebiaeth Chwefror / Cofnodion Chwefror 

Agenda Ionawr / Gohebiaeth Ionawr /Cofnodion Ionawr

2018

Llanfynydd Annual-meeting agenda 2018

Agenda / Correspondence / January

Agenda / Correspondence / February 2018

Agenda /Correspondence / March-2018

Agenda / Correspondence  April

Agenda / Correspondence May-2018 notes

May 2018 agenda / May Correspondence

June 2018 agenda / June CorrespondenceJune 2018 minutes

July 2018 agenda monthly  July Correspondence / July 2018 minutes

Sept 2018 agenda   September Correspondence / September 2018 minutes

October 2018 agenda  / October Correspondence / October 2018 minutes

Nov 2018 agenda / November Correspondence/ November 2018 minutes

Dec 2018 agenda/ Minutes DecemberDecember Correspondence 

2017

January-2017

Agenda / Correspondance / February 2017

Agenda / Correspondance / March 2017

Agenda / April 2017 / May-2017

Agenda Correspondance / June 2017

AGM

Agenda / Correspondance / July 2017

Correspondance / September 2017

Agenda / Correspondance October 2017

November 2017

Agenda / Correspondence / December-2017

2016

January 2016

Agenda / February-2016-minutes / Correspondance

March 2016

Agenda/  April 2016 / Correspondance

Agenda Annual Meeting Agenda May 2016  / May 2016

Agenda / Correspondence

Correspondence / Agenda /July 2016

Agenda September  September 2016

Bullet  points from June, July, August and September 2016 minutes

Correspondence October / October 2016

Agenda / Correspondence November 2016

Agenda / Correspondence /  December 2016

2015

Agenda / January 2015 /Correspondance

Agenda /March 2015 Correspondence

Open Meeting -13th April

April 2015

Agenda/ May 2015 / Correspondance

2015 May AGM minutes

Agenda July 2015 / Correspondance

Co-option-advert

Agenda / September 2015/  Correspondance

Agenda /  November 2015 / Correspondance

 

2014

March-2014

April 2014

May 2014

June-Agenda June-2014

JULY-2014 / Correspondance July-minutes

AUG-2014

September-Agenda / September 2014

October-AgendaOctober 2014

November 2014

Agenda-Dec / Correspondance-Dec /  December-Minutes-2014

2013

February-2013

March-2013

April-2013

July-2013-0nwards

December-2013-onwards

vacancy-for-Clerk