Mae’r pentref gwledig tawel Llanfynydd wedi ei osod mewn dyffryn cysgodol rhyw ddeng cilomedr i’r gogledd o’r A40 a’r Afon Tywi.

Nodweddir y dirwedd gan ddyffrynnoedd serth phen gan garw ucheldiroedd gwyntog. Mae brithwaith cyfoethog o borfa, gwrychoedd hynafol, coetir llydanddail, plannu coedwigoedd pinwydd, a glaswelltiroedd garw yn darparu cynefinoedd pwysig sy’n cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyflwyno cefndir amrywiol y gall unrhyw gerddwr yn hawdd gwerthfawrogi.

Etholiadau Lleol

Yn dilyn yr Etholiadau Lleol ar 5/5/22, mae’r canlynol wedi eu he

Llanfynydd Show
Sioe Amaethyddol Llanfynydd

Pleser yw cyhoeddi y bydd Sioe Amaethyddol Llanfynydd yn cael ei

Rhybudd Etholiad

Rhybudd Etholiad 1 Rhybudd Etholiad 2