Mae’r pentref gwledig tawel Llanfynydd wedi ei osod mewn dyffryn cysgodol rhyw ddeng cilomedr i’r gogledd o’r A40 a’r Afon Tywi.

Nodweddir y dirwedd gan ddyffrynnoedd serth phen gan garw ucheldiroedd gwyntog. Mae brithwaith cyfoethog o borfa, gwrychoedd hynafol, coetir llydanddail, plannu coedwigoedd pinwydd, a glaswelltiroedd garw yn darparu cynefinoedd pwysig sy’n cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyflwyno cefndir amrywiol y gall unrhyw gerddwr yn hawdd gwerthfawrogi.

Ifan and Gruff Humphreys enjoying a successful day at the 2018 Llanfynydd Show
Sioe Amaethyddol Llanfynydd 2020

Dyddiad Sioe Amaetheddol Llanfynydd eleni yw yr 8fed o Fis Awst.

Hysbysiad o Gyfethol

Hysbysiad o Gyfethol

Sioe Amaethyddol Llanfynydd

Dewch am ddornod mas i 80ed Sioe Amaethyddol Llanfynydd. Dewch i