Mae’r pentref gwledig tawel Llanfynydd wedi ei osod mewn dyffryn cysgodol rhyw ddeng cilomedr i’r gogledd o’r A40 a’r Afon Tywi.

Nodweddir y dirwedd gan ddyffrynnoedd serth phen gan garw ucheldiroedd gwyntog. Mae brithwaith cyfoethog o borfa, gwrychoedd hynafol, coetir llydanddail, plannu coedwigoedd pinwydd, a glaswelltiroedd garw yn darparu cynefinoedd pwysig sy’n cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyflwyno cefndir amrywiol y gall unrhyw gerddwr yn hawdd gwerthfawrogi.

Cerddwyr Llanfynydd

Mae tyfiant Himalayan Balsam yn cynhyddu yn ein ardal , ond os y

C R O E S O C Y N N E S

Beth am ymuno â’n cyrsiau gwirfoddoli a allai gael eu hariannu dr

Cymorth costau byw ar gael yng nghanolfannau gwasanaethau cwsmeriaid (Hwbs) Sir Gaerfyrddin

O heddiw, dydd Iau 1 Rhagfyr, bydd canolfannau gwasanaethau cwsme