Mae’r pentref gwledig tawel Llanfynydd wedi ei osod mewn dyffryn cysgodol rhyw ddeng cilomedr i’r gogledd o’r A40 a’r Afon Tywi.

Nodweddir y dirwedd gan ddyffrynnoedd serth phen gan garw ucheldiroedd gwyntog. Mae brithwaith cyfoethog o borfa, gwrychoedd hynafol, coetir llydanddail, plannu coedwigoedd pinwydd, a glaswelltiroedd garw yn darparu cynefinoedd pwysig sy’n cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyflwyno cefndir amrywiol y gall unrhyw gerddwr yn hawdd gwerthfawrogi.

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1

Newidiadau i Ganolfannau Ailgylchu – Cwestiynau cyffredin

O Ebrill 2019 ymlaen, byddwn yn cyflwyno gwiriadau preswylio, ams

Llanfynydd-Welsh-class
Targed i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050!

Yn ddiweddar cynhelir Cyngor Cymuned Llanfynydd Noson Gymreig gyd