Mae’r pentref gwledig tawel Llanfynydd wedi ei osod mewn dyffryn cysgodol rhyw ddeng cilomedr i’r gogledd o’r A40 a’r Afon Tywi.

Nodweddir y dirwedd gan ddyffrynnoedd serth phen gan garw ucheldiroedd gwyntog. Mae brithwaith cyfoethog o borfa, gwrychoedd hynafol, coetir llydanddail, plannu coedwigoedd pinwydd, a glaswelltiroedd garw yn darparu cynefinoedd pwysig sy’n cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyflwyno cefndir amrywiol y gall unrhyw gerddwr yn hawdd gwerthfawrogi.

Banc Poteli Pantglas Hall

Caiff cynwysyddion eu gwacáu yn aml, ond achos rhai safleoedd, ma

Cau Ffordd Dros Dro

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro’r B4310 Abergorlech o bwy

Diweddariad Plot Neuadd

<►> Ym mis Ebrill sefydlwyd lle agored ym mhentref Ll