Category Archives: Local stories

Targed i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050!

Llanfynydd-Welsh-class

Llanfynydd-Welsh-class

Yn ddiweddar cynhelir Cyngor Cymuned Llanfynydd Noson Gymreig gyda Cefin Campbell yn rhoi cyflwyniad wybodus ar hanes yr Iaith Gymraeg.

Fe ddaeth nifer o siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r ddi Gymraeg ynghyd i ddysgu gwybodaeth newydd am yr iaith,

Rydym yn ddiolchgar iawn i Lynwen Davies am fynychu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ac hefyd i’r menywod a wnaeth darparu Bara Brith, Picau ar y maen, te a coffi.

Nodwyd fod nifer o’r rhai oedd yn bresenol eisioes yn mynychu gwersi Cymraeg ac os fyddai gan unrhyw un arall diddordeb i fynd i wefan dysgucymraeg.cymru am fwy o wybodaeth.