Sioe Amaethyddol Llanfynydd – Covid 19

PHOTO-2020-07-23-16-55-41(2) PHOTO-2020-07-23-16-55-42 PHOTO-2020-07-23-16-55-42(2)
<
>

Blin iawn yw gorffod cyhoeddi ei bod yn amhosibl cynnal y sioe amaethyddol eleni. Y peth pwysig yw i ni gyd gadw’n iach a diogel. ‘Rwyn ffyddiog y byddwn nôl yn gryfach nag erioed yn 2021. Diolch o galon am eich holl gefnogaeth dros y blynyddoedd.

Ann(Annwen) Williams Ysgrifenyddes y sioe.

Date for the diary – Second Saturday in August 14/08/2021.