Category Archives: Village events

Sioe Amaethyddol Llanfynydd 2020

Ifan and Gruff Humphreys enjoying a successful day at the 2018 Llanfynydd Show

Dyddiad Sioe Amaetheddol
Llanfynydd eleni yw yr 8fed o Fis Awst.
Pob cystadleuydd i gofrestru ar ddiwrnod y sioe.

Dosbarthau Gwaith Llaw

63. ‘Yr Her Trawsffurfiad’ (‘The Transformation Challenge’) –
trawsnewid dilledyn. Rhaid arddangos llun or dilledyn gwreiddiol.
64. ‘Het neu sgarff wedi cael ei wau neu grosio â llaw .
65. Eitem o ffeltio.
66. Llun wedi ei wneud o fotymau.
67. ‘Jwg hufen’ – jwg hardd/ddiddorol . – gellir fod wedi ei phrynu.
68. Bag wedi ei wnïo gyda’r peiriant gwnio.
69. Llaw ysgrifennu ‘Gwahoddiad’ – Yng Nghymraeg neu Saesneg.
70. Eitem wedi ei wneud o fetal. ‘Ar gyfer yr ardd’
71. Eitem wedi ei wneud o bren.’Ar gyfer yr ardd’.
72. Ffon gerdded . .
73. Brawddeg ar yr enw ‘Tan y Berllan’ ( Beirniad – Y llywydd)

Sioe Amaethyddol Llanfynydd

Dewch am ddornod mas i 80ed Sioe Amaethyddol Llanfynydd. Dewch i gwrdda lan a hen ffrindiau ac i neud rhai newydd. Cewch ddornod wrth eich bodd yn ymuno yn hwyl y dydd. Am rhagor o wybodaeth rhowch alwad ir ysgrifenyddes 01267 290643

Sioe Amaethyddol Llanfynydd

Hysbysiad yn ymwneud a cheffylau yn Sioe Amaethyddol Llanfynydd.

Ar gyfer sioe 2019, yn dilyn trafodaeth ac ystyriaeth dwys ac ymateb i ganllawiau a chyngor proffesiynol, mae pwyllgor sioe Llanfynydd wedi penderfynu i beidio gwneud brechiad ar gyfer ffliw sy’n ymwneud a cheffylau yn orfodol ond ar ddisgresiwn yr arddangoswr.
Gofynwn bod pob perchynog/cystadleuydd yn gweithredu yn gyfrifol ac yn edrych allan am arwyddion ffliw sy’n ymwneud a cheffylau a sicrhau bod eich ceffyl/au yn holliach cyn dod ir sioe. Os oes yna amheuaeth, plis cysylltwch a’ch milfeddyg.
Plis cadwch at ymarferion bio-diogelwch da tra yn y sioe.
Atgoffwn cystadleuwyr y byddant hwy a’u anifeiliaid yn mynychu sioe Llanfynydd ar ddisgresiwn a risg eu hunain.

Targed i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050!

Llanfynydd-Welsh-class

Llanfynydd-Welsh-class

Yn ddiweddar cynhelir Cyngor Cymuned Llanfynydd Noson Gymreig gyda Cefin Campbell yn rhoi cyflwyniad wybodus ar hanes yr Iaith Gymraeg.

Fe ddaeth nifer o siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r ddi Gymraeg ynghyd i ddysgu gwybodaeth newydd am yr iaith,

Rydym yn ddiolchgar iawn i Lynwen Davies am fynychu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ac hefyd i’r menywod a wnaeth darparu Bara Brith, Picau ar y maen, te a coffi.

Nodwyd fod nifer o’r rhai oedd yn bresenol eisioes yn mynychu gwersi Cymraeg ac os fyddai gan unrhyw un arall diddordeb i fynd i wefan dysgucymraeg.cymru am fwy o wybodaeth.