Sioe Amaethyddol Llanfynydd 2020

Dyddiad Sioe Amaetheddol
Llanfynydd eleni yw yr 8fed o Fis Awst.
Pob cystadleuydd i gofrestru ar ddiwrnod y sioe.

Dosbarthau Gwaith Llaw

63. ‘Yr Her Trawsffurfiad’ (‘The Transformation Challenge’) –
trawsnewid dilledyn. Rhaid arddangos llun or dilledyn gwreiddiol.
64. ‘Het neu sgarff wedi cael ei wau neu grosio â llaw .
65. Eitem o ffeltio.
66. Llun wedi ei wneud o fotymau.
67. ‘Jwg hufen’ – jwg hardd/ddiddorol . – gellir fod wedi ei phrynu.
68. Bag wedi ei wnïo gyda’r peiriant gwnio.
69. Llaw ysgrifennu ‘Gwahoddiad’ – Yng Nghymraeg neu Saesneg.
70. Eitem wedi ei wneud o fetal. ‘Ar gyfer yr ardd’
71. Eitem wedi ei wneud o bren.’Ar gyfer yr ardd’.
72. Ffon gerdded . .
73. Brawddeg ar yr enw ‘Tan y Berllan’ ( Beirniad – Y llywydd)