C R O E S O C Y N N E S

Beth am ymuno â’n cyrsiau gwirfoddoli a allai gael eu hariannu drwy ein prosiect Croeso Cynnes!  Beth am Gymorth Cyntaf neu Hylendid Bwyd?  Diddordeb?  Cysylltwch drwy negesydd neu www.llanfynydd.net  Bydd angen ei gwblhau erbyn 3/3/23

What about entering into our volunteer courses that may be funded through our Croeso Cynnes project!  What about First Aid or Food Hygiene?  Interested?  Get in touch through messenger or www.llanfynydd.net  Will need to have been completed by 3/3/23

Cyngor Cymuned LLANFYNYDD Community Council