Category Archives: Council Matters

Chwilio am tendrau am dorri porfa . we are looking for tenders for grass cutting

Cyngor Cymuned LlanfynyddCommunity Council

 

Rydym yn chwilio am dendrau am dorri porfa I fynny at 10 o weithiau , a chwyni, ag ail symud   torriadau glaswell a chwyn.Yn lleoliad hen neuadd y pentre.

Tendrau i’w derbyn gan y clerc erbyn 01/03/2019.

 

We are seeking tenders for up to 10 cuts of the grassed area , weeding and removal of grass cuttings and weeds at the area known as the Hall Plot in Llanfynydd.

Tenders to be received by the clerk by the 01/03/2019 .

Council dinner

Llanfynydd Community Council Annual Dinner:

Llanfynydd Community Council recently met for their annual dinner at the Black Lion, Abergorlech.

The guest speaker was Miss Anwen Jones, Pantyrefail, Llanfynydd who had been on a YFC exchange visit to Finland. Anwen provided a very interesting insight into the culture, farming methods, and life in Finland. We are very grateful to Anwen for her time and for sharing her positive experiences.

Standing: Lucy Wigley (clerk) Cllrs: Mairwen Rees, David Jones, Haydn Jones and Brian Thomas.

Sitting: County Councillor Mansel Charles, Miss Anwen Jones, Cllrs: Meirion Jones (chair), Rod Morgan. Absent was Cllr. Lee Strudwick.

__________________________________________________________________________

Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyngor Cymuned Llanfynydd gwrdd am ei chinio flynyddol yn Nhafarn Y Llew Du, Abergorlech.

Yr siaradwraig gwadd oedd Miss Anwen Jones, Pantyrefail, Llanfynydd. Buodd yn siarad am ei profiadau ar ei taith yn Ffindir, roedd ei llunniau yn dangos y wahanol ffordd o fyw ag ffermio allan yna.

Rydym yn ddiolgar iawn i Anwen am rhoi ei amser er mwyn rhannu profiadau wych.

Yn y llun:

Sefyll: Lucy Wigley (clerc), Cynghorwyr: Mairwen Rees, David Jones, Haydn Jones a Brian Thomas.

Yn eistedd: Cynghorwyr Sir Mansel Charles, Miss Anwen Jones, Cynghorwyr: Meirion Jones (cadeirydd), a Rod Morgan. Yn absennonl oedd Cyng. Lee Strudwick.