Noson Gymreig / Welsh Evening

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 11/02/2019
7:00 pm - 9:00 pm

Location
Festri Capel Spite Vestry

Categories


Cyngor Cymuned Llanfynydd Community Council

“Noson Gymreig / Welsh Evening”

(dwyieithog / bilingual)
Nos Lun / Monday 11/2/19 – 7yh/pm

Sian Merlys

“Hanes yr Iaith Cymraeg / History of the Welsh Language”

hefyd / also

Arddangos llyfyr / book on view             gan / by

Lyn Thoms ” The History of Llanfynydd”

Lluniaeth / Refreshments       Mynediad am ddim / free admission

Ffon / Tel Gaynor 01558 669099

C R O E S O  I  B A W B