Coffi, Clonc a Chrefft – Coffee, Chat and Craft

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 02/02/2023
7:00 pm

Location
Festri Capel Spite Vestry

Categories


Syniadau crosio (dewch â bachyn crosio 5mm neu 6mm a gwlân trwchus)
Crocheting tips (bring a 5mm or 6mm crochet hook and chunky wool)
with Sue Leysham

FESTRI SPITE VESTREY, Llanfynydd – 7yh/pm
(adeilad cynnes / warm space)

Agored i bawb, am ddim / Open and free to all

Cyngor Cymuned LLANFYNYDD Community Council

PROSIECT CROESO CYNNES PROJECT