Newidiadau i Ganolfannau Ailgylchu – Cwestiynau cyffredin

O Ebrill 2019 ymlaen, byddwn yn cyflwyno gwiriadau preswylio, amserau agor newydd a gwaharddiad ar gerbydau masnachol.

Cymraeg:- https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/ailgylchu-biniau-a-sbwriel/canolfannau-ailgylchu/newidiadau-i-ganolfannau-ailgylchu-cwestiynau-cyffredin/#.XOKwIOaotZU