Sioe Amaethyddol Llanfynydd

Dewch am ddornod mas i 80ed Sioe Amaethyddol Llanfynydd. Dewch i gwrdda lan a hen ffrindiau ac i neud rhai newydd. Cewch ddornod wrth eich bodd yn ymuno yn hwyl y dydd. Am rhagor o wybodaeth rhowch alwad ir ysgrifenyddes 01267 290643

Sioe Amaethyddol Llanfynydd

Hysbysiad yn ymwneud a cheffylau yn Sioe Amaethyddol Llanfynydd.

Ar gyfer sioe 2019, yn dilyn trafodaeth ac ystyriaeth dwys ac ymateb i ganllawiau a chyngor proffesiynol, mae pwyllgor sioe Llanfynydd wedi penderfynu i beidio gwneud brechiad ar gyfer ffliw sy’n ymwneud a cheffylau yn orfodol ond ar ddisgresiwn yr arddangoswr.
Gofynwn bod pob perchynog/cystadleuydd yn gweithredu yn gyfrifol ac yn edrych allan am arwyddion ffliw sy’n ymwneud a cheffylau a sicrhau bod eich ceffyl/au yn holliach cyn dod ir sioe. Os oes yna amheuaeth, plis cysylltwch a’ch milfeddyg.
Plis cadwch at ymarferion bio-diogelwch da tra yn y sioe.
Atgoffwn cystadleuwyr y byddant hwy a’u anifeiliaid yn mynychu sioe Llanfynydd ar ddisgresiwn a risg eu hunain.