Grŵp Crefft

Craft Group

Cyfarfod Dydd Llun 7pm – 9pm yn Pen Y Bont Inn.

Y cyswllt ar gyfer y grŵp yw Michele ymlaen 01558 668484.

Sioe Amaethyddol Llanfynydd 2019

Dosbarthau Gwaith Llaw

63. Tegan meddal – unrhyw gyfrwng
64. ‘Poncho’ neu blanced wedi cael ei wau neu grosio â llaw .
65. Eitem yn dangos “Appliqué”
66. Eitem o gemwaith – unrhyw gyfrwng.
67. “Gwniadur” – gwniadur hardd/ddiddorol .
68. Dilledyn wedi ei wnïo gyda’r peiriant gwnio.
69. LLaw ysgrifennu rysáit ‘Cacennau Cymreig’ – Yng Nghymraeg neu Saesneg.
70. Eitem o waith llaw wedi ei wneud o fetal.
71. Eitem o waith llaw wedi ei wneud o bren.
72. Ffon gerdded neu ffon fawd.                        .
73. Limrig yn dechrau
“ Pan aeth Eirios a Jim i Lundain…….”
Neu / or “ When Eirios and Jim went to London………..”

Ffotograffiaeth (Agored)

75. Adfail
76. Yr awyr
77. Ar lan y môr
78. Cynhaeaf (cyn 1980)

Dan 16

79. Bywyd gwyllt
80. ‘snapshot’ gyda dathliad
81. Fy anifail anwes
82. Tadcu a/ neu mamgu.