Category Archives: Events

Update – Llanfynydd Bog Walk

A walk is planned to visit the two Llanfynydd Bogs known as Mynydd Figyn and Figyn Common, on 2nd October, meeting at Llanfynydd Church at 4.00pm, where transport can be shared to the site approx. 2miles from the Village.

To contact Rosie Carmichael, Tel 01267 228727 daytime or RACarmicheal@carmarthenshire.org.uk.

We look forward to seeing you.

[clear]

Council dinner

Llanfynydd Community Council Annual Dinner:

Llanfynydd Community Council recently met for their annual dinner at the Black Lion, Abergorlech.

The guest speaker was Miss Anwen Jones, Pantyrefail, Llanfynydd who had been on a YFC exchange visit to Finland. Anwen provided a very interesting insight into the culture, farming methods, and life in Finland. We are very grateful to Anwen for her time and for sharing her positive experiences.

Standing: Lucy Wigley (clerk) Cllrs: Mairwen Rees, David Jones, Haydn Jones and Brian Thomas.

Sitting: County Councillor Mansel Charles, Miss Anwen Jones, Cllrs: Meirion Jones (chair), Rod Morgan. Absent was Cllr. Lee Strudwick.

__________________________________________________________________________

Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyngor Cymuned Llanfynydd gwrdd am ei chinio flynyddol yn Nhafarn Y Llew Du, Abergorlech.

Yr siaradwraig gwadd oedd Miss Anwen Jones, Pantyrefail, Llanfynydd. Buodd yn siarad am ei profiadau ar ei taith yn Ffindir, roedd ei llunniau yn dangos y wahanol ffordd o fyw ag ffermio allan yna.

Rydym yn ddiolgar iawn i Anwen am rhoi ei amser er mwyn rhannu profiadau wych.

Yn y llun:

Sefyll: Lucy Wigley (clerc), Cynghorwyr: Mairwen Rees, David Jones, Haydn Jones a Brian Thomas.

Yn eistedd: Cynghorwyr Sir Mansel Charles, Miss Anwen Jones, Cynghorwyr: Meirion Jones (cadeirydd), a Rod Morgan. Yn absennonl oedd Cyng. Lee Strudwick.